Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 23024

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • planowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technolog żywności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub technologa żywności,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów KPA i kodeksu egzekucyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • posiadanie specjalizacji z higieny żywności pochodzenia zwierzęcego
 • posiadanie uprawnień do badania mięsa na włośnie
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1925496.html
APLIKUJ TERAZ