Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Sława
Ogłoszenie o naborze Nr 83493

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem wyjazdy służbowe szkolenia praca w zespole praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

Zakres zadań

 • gromadzenie i aktualizacji aktów prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa w w/w zakresie;
 • kontrola warunków wytwarzania, handlu i stosowania środków żywienia zwierząt
 • nadzór nad wymogami organizacyjno – technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt , przy stosowaniu pasz leczniczych oraz prawidłowości ich oznakowania;
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywania lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie i aktualizacji rejestru podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu środkami żywienia zwierząt
 • prowadzenie i aktualizacji ewidencji podmiotów przetwarzających i zbierających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystujących w żywieniu zwierząt przetworzone uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola transportu, przetwarzania oraz stosowania w żywieniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola nad obrotem i stosowaniem polepszaczy gleby oraz prowadzenie rejestru podmiotów stosujących polepszacze gleby
 • obsługa programu CELAB, Rejestr Paszowy, SIRZ
 • sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie weterynaryjne lub pokrewne - z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

•umiejętność obsługi komputera
•komunikatywność
•umiejętność pracy w zespole
•prawo jazdy kat. B
•umiejętność podejmowania decyzji

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Inspektor weterynaryjny
  FIRMA:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Sława
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-08-26