Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 88217

Warunki pracy

Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym, przeznaczony do kompleksowej obsługi interesantów; praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy;-konieczność wyjść/wyjazdów służbowych   w teren; narzędzia pracy - komputer, drukarka,telefon,fax; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;oświetlenie naturalne i sztuczne;praca samodzielna; miejsce pracy w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze.


 

Zakres zadań

 • Kontrolowanie i ocena warunków służby i pracy, przestrzeganie zasad bhp oraz dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w celu formułowania wniosków
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz ustalanie wniosków;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstepnych, planowanie szkoleń okresowych dla policjantów i pracowników Policji oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi i osobami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń BHP;
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w KMP Zielona Góra i jednostkach podległych;
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłasciwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracja, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów :- ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej; ustawa z dnia 06.04.1990r. o Policji; ustawa o świadczeniach odszkodowawczych; Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie służby BHP; Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Inspektor
  FIRMA:
  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-11-25