Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Kierownik oddziału


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83227

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w  klimatyzowanym pomieszczeniu biurowym, zlokalizowanym na XIV piętrze

Zakres zadań

 • Kieruje, organizuje i nadzoruje pracę Oddziału Infrastruktury i Transportu
 • Podpisuje wychodzące pisma z upoważnienia Wojewody Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział Infrastruktury i Transportu pod nieobecność Dyrektora Wydziału
 • Dokonuje analizy zgłoszeń i składanych wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
 • Nadzoruje koordynację i współpracę z administracją samorządową w celu tworzenia nowych transgranicznych połączeń drogowych na granicy polsko-niemieckiej
 • Nadzoruje sprawy z zakresu kompetencji wojewody wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o drogach publicznych
 • Nadzoruje planowanie, realizację i sprawozdawczość budżetu Wydziału w układzie klasycznym i układzie zadaniowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub administracyjne lub ekonomiczne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie wiedzy merytorycznej w zakresie: • Prawa zamówień publicznych, •ustawy o drogach publicznych, • Prawa o ruchu drogowym, • ustawy o kierujących pojazdami, •ustawy o finansach publicznych, • Prawa budowlanego, • ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power point, obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Kierownik oddziału
  FIRMA:
  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Gorzów Wielkopolski
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-08-20