Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Kierownik Projektu


EXPERUM Human Resources jest firmą doradztwa personalnego, która od ponad 25 lat wspiera swoich Klientów w rekrutacji i realizacji projektów doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dla naszego Klienta, firmy z branży metalowej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Małomice
Nr ref.: 8800/KP

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: chemia, mechanika, metalurgia),
 • min. 5 lat doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów w przemyśle,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość zagadnień z zakresu metalurgii, chemii, mechaniki,
 • dobra znajomość metodyki zarządzania projektami,
 • znajomość MS Project,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
Obowiązki:
 • planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu,
 • określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością,
 • kierowanie zespołem powołanym przez Zarząd dla realizacji projektu,
 • przygotowanie zapytań ofertowych na poszczególne zakresy dostaw przewidziane
 • w harmonogramie rzeczowo finansowym,
 • przeprowadzanie postępowań celem udzielenia zamówień z zachowaniem zasad konkurencyjności,
 • uczestniczenie w komisjach wyłaniających dostawców poszczególnych zakresów robót,
 • nadzorowanie i koordynację prac związanych z budową hali ocynkowni, oraz uruchomieniem linii cynkowania jednostkowego,
 • egzekwowanie harmonogramu robót oraz budżetu od wszystkich uczestników projektu,
 • koordynacja współpracy pomiędzy różnymi dostawcami w trakcie instalowania
 • i uruchomienia wyposażenia,
 • rozliczanie poszczególnych etapów realizacji projektu,
 • po zakończeniu prac kierowanie stworzonym wydziałem.
Nasz Klient oferuje:
 • ciekawą pracę związaną z wdrożeniem innowacyjnej technologii,
 • możliwość awansu na stanowisko kierownika wydziału po zakończeniu realizacji projektu,
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy,
 • samochód służbowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Janusza Dziewita prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11, 50-076 Wrocław zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Janusz Dziewit prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11, 50-076 Wrocław.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Informujemy ponadto, że ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres e-mail [wroclaw@experumhr.pl]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Kierownik Projektu
FIRMA:
Experum HR
LOKALIZACJA:
lubuskie/Małomice
DATA PUBLIKACJI:
2020-11-27