Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Radca prawny


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87809

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Sporządza opinie i udziela porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz udziela wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu dostarczenia specjalistycznej wiedzy
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, umów, pism procesowych, rozstrzygnięć i odpowiedzi na skargi do sądów adminstracyjnych w celu zapewnienia ich zgodności z prawem i prawidłowej realizacji zadań przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
 • Reprezentuje Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych w celu zabezpieczenia i ochrony prawnej interesu Skarbu Państwa
 • Sporządza i wnosi skargi kasacyjne oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnika Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego w celu zabezpieczenia i ochrony prawnej interesu Skarbu Państwa
 • Dostarcza pracownikom urzędu celno-skarbowego informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w celu zapewnienia działania zgodnego z prawem
 • Sporządza sprawozdania, rejestry i analizy z zakresu właściwości komórki w celu przedstawienia ich kierownictwu urzędu lub podmiotom zewnętrznym
 • Współpracuje z innymi instytucjami i organami oraz Prokuraturą Generalną Skarbu Państwa w celu zabezpieczenia i ochrony prawnej interesu Skarbu Państwa
 • Prowadzi szkolenia dla pracownikow urzędu w celu poszerzenia ich wiedzy z zakresu spraw prowadzonych przez komórkę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa
 • Uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego (materialnego i procesowego), egzekucji administracyjnej i sądowej, finansów publicznych, postępowania przed sądami, w tym przed sądami administracyjnymi, znajomość przepisów administracji podatkowej
 • Umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji własnego stanowiska
 • Samodzielność i umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Radca prawny
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Gorzów Wielkopolski
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-11-18