Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 80008

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników, płatników podatków i składek ubezpieczeniowych, w celu tworzenia i aktualizowania bazy danych w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzi ewidencję podatników VAT czynnych i zwolnionych, w celu monitorowania obowiązków podatkowych podatników podatku od towarów i usług
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się, w celu ograniczenia lub monitorowania podmiotów, których celem są oszustwa podatkowe
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, w celu tworzenia i aktualizowania baz danych podatników podatku od towarów i usług
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP, w celu zapewnienia kompletności danych o podmiotach zarejestrowanych w celach podatkowych
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu, w celu tworzenia i aktualizowania baz danych podatników
 • Wymienia informacje dotyczące danych ewidencyjnych z innymi organami i komórkami organizacyjnymi urzędu, w celu pozyskania lub potwierdzenia aktualnych danych
 • Analizuje oświadczenia dotyczące formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego, w celu odnotowania właściwego obowiązku podatkowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Starszy referent
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-06-22