Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Staz/tynkarz


Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Staz/tynkarz
Miejsce pracy: Piękne Kąty
Numer: StPr/21/0467
OBOWIĄZKI:

Zapoznanie się z przepisami i regulaminem przez bezrobotnego: - szkolenie BHP i ppoż. - zapoznanie z regulaminem pracy - instruktaż stanowiskowy - zapoznanie się z przepisami - zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku Rozróżniane rodzajów materiałów stosowanych przy pracach tynkarskich: - zapoznanie się z rodzajami stosowanych materiałów - określanie właściwości materiałów do robót tynkarskich w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania Wykonywanie prac związanych ze składowaniem i transportowaniem materiałów tynkarskich: - poznanie sposobów zabezpieczenia, transportowania oraz składowania poszczególnych materiałów budowlanych - transportowanie (przewiezienie na plac budowy) materiałów metodą ręczną oraz przy użyciu następujących urządzeń, gromadzenie i rozmieszczanie na stanowisku pracy materiałów, narzędzi i niezbędnego sprzętu Przygotowywanie podłoża pod nałożenie zaprawy tynkarskiej: - oczyszczanie podłoża - zamurowywanie różnego rodzaju otworów w ścianach i stropach ( np. pozostałe po założeniu instalacji elektrycznej) - mocowanie listew lub wykonywanie z zaprawy pasów, które wyznaczają powierzchnię i krawędzie tynku (grubość i kąty) - umocowanie na ścianach i stropach sztucznych podłoży pod tynk z siatek metalowych lub mat trzcinowych - zbicie warstw starych tynków Przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym: - dozowanie składników do wykonania zaprawy tynkarskiej metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową - określanie konsystencji i urabialności świeżej zaprawy tynkarskiej

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria: - wiek poniżej 30 roku życia; - należących do kategorii NEET, tzn.: nie pracujących (tj. bezrobotnych), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), albo nie szkolących się (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy - finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Ponadto z uwagi na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników w projekcie urząd zastrzega sobie pierwszeństwo wydawania skierowań osobom spełniającym ww. kryteria i jednocześnie: - długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją określoną w projekcie (dla os. do 25 roku życia nieprzerwanie ponad 6 m-cy; dla os. powyżej 25 roku życia nieprzerwanie ponad 12 m-cy) - posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - o niskich kwalifikacjach zgodnie z klasyfikacją ISCED 1997

Miejsce pracy:

Piękne Kąty


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Staz/tynkarz
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
LOKALIZACJA:
lubuskie/Piękne Kąty
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-03