Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski to drugie, obok Zielonej Góry, najważniejsze miasto w województwie lubuskim. Pod względem liczby ludności (ok. 124 tysiące) Gorzów Wlkp. jest największym miastem w regionie. Jest miastem na prawach powiatu i siedzibą wojewody lubuskiego. Geograficznie miasto położone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej nad rzeką Wartą. Jako jeden z najważniejszych ośrodków miejskich, Gorzów Wielkopolski cieszy się dużym poziomem rozwoju gospodarczego, […]

Słubice

Słubice

O dobrej sytuacji na słubickim rynku pracy świadczy fakt, że stopa bezrobocia w powiecie słubickim jest jedną z najniższych w województwie i wynosi 13,6% (stan na koniec lutego 2013r.) Do zawodów dominujących wśród osób bezrobotnych w regionie należą: sprzedawca, szwaczka, murarz, ślusarz, technik ekonomista, mechanik samochodów osobowych i sprzątaczka biurowa. Jak można wywnioskować, przedstawiciele tych zawodów mają największy problem ze […]

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Oferty pracy dla mieszkańców miasta Międzyrzecza i okolicznych miejscowości znaleźć można w lokalnej prasie, w Powiatowym Urzędzie pracy oraz na stronach internetowych poświęconych tej tematyce, np. Praca Międzyrzecz. Międzyrzecz to miasto powiatowe, siedziba powiatu międzyrzeckiego, położone na Pojezierzu Lubuskim, nad rzeką Obrą, na trasie między Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną Górą. Populacja tego miasta wynosi 21 tysięcy osób, a jego powierzchnia […]

Żagań

Żagań

Żagań to 26-tysięczne miasto, stanowiące siedzibę powiatu żagańskiego, który na tle innych regionów województwa lubuskiego wyróżnia się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się na poziomie 26%, co stawia region żagański na trzecim miejscu (tuż za powiatem nowosolskim i strzelecko-drezdeneckim) wśród regionów o najwyższym procentowym udziale osób bezrobotnych. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele […]

Wschowa

Wschowa

Wschowa jest siedzibą najbardziej na wschód wysuniętego regionu województwa lubuskiego – powiatu wschowskiego. Co ważne, region wschowski cechuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całym województwie, kształtującym się na poziomie 19,2%, co jest wartością większą także od stopy bezrobocia w Polsce (wg danych GUS z lutego 2013r.). Wśród osób bezrobotnych we Wschowi przeważają osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz […]

Zielona Góra

Zielona Góra

Zielona Góra jest jednym z dwóch najważniejszych w województwie lubuskim ośrodków miejskich. Stanowi ona siedzibę organów samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego. Co ważne, razem z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie Trójmiasto. Zielona Góra jest drugim co do liczby mieszkańców, zaraz za Gorzowem Wielkopolskim, miastem tego regionu. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto zamieszkane było […]

Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie to siedziba najbardziej wysuniętego na północ regionu województwa lubuskiego – powiatu strzelecko – drezdeneckiego.  Co ważne, stopa bezrobocia w tym powiecie jest najwyższą w całym województwie i wynosi (według danych z końca lutego 2013r.) 27,3%. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a także osoby długotrwale niezatrudnione i osoby bez wykształcenia średniego. Strzelce Krajeńskie są niewielkim miastem, zamieszkałym przez 10 tysięcy […]

Nowa Sól

Nowa Sól

Nowa Sól jest siedzibą powiatu nowosolskiego, cechującego się bardzo wysokim odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Dane GUS podają, że w lutym 2013r. na 100 aktywnych ekonomicznie mieszkańców regionu, aż 26,3 to osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Trudna sytuacja na rynku pracy wpływa bezpośrednio na ilość i różnorodność publikowanych ofert pracy Praca Nowa Sól. Jak można się domyślić, najmniejszym […]

Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie

Powiat krośnieński, z siedzibą w mieście Krosno Odrzańskie charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie lubuskim. Jak wskazują dane GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie wynosi 25,9%, czyli aż o 8,9% więcej niż w województwie i 11,5% więcej niż w Polsce. W strukturze zawodowej bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy, obuwnicy […]

Żary

Żary

Żary to czwarte pod względem liczby ludności miasto województwa lubuskiego, położone w południowej części regionu, na południowym skraju Wału Trzebnickiego. Od centrum Zielonej Góry Żary oddalone są 50 km w kierunku południowo-zachodnim. Miasto zajmuje powierzchnię 33,5 km2, a jego populacja wynosi 39 tysięcy osób. Co ciekawe, Żary są największym miastem w polskiej części Łużyc i z tego względu noszą miano […]