Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Administrator w dziale ds. gospodarczych


Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Administrator w dziale ds. gospodarczych
Miejsce pracy: Zielona Góra
Numer: StPr/20/1678
OBOWIĄZKI:
1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowej.2. Sporządzanie planu zamówień publicznych.3. Dbanie o majątek Inspektoratu, w szczególności o jego właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie, przekazanie do wykorzystania właściwym osobom i pracownikom4. Zapewnienie pracownikom Inspektoratu niezbędnego sprzętu, aparatury, materiałów i odczynników, narzędzi informatycznych i środków łączności.5. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką i udostepnieniem pracownikom taboru samochodowego będącego właścnością Inspektoratu6. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących części planów Inspektoratu7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu8. Prowadzenie dokumentacji spraw administracyjnych zgodnie z zakresem czynności9. Prowadzenie rejestru umów oraz ich analiza10. Opisywanie faktur w zakresie zadań działu.11. Przygotowanie projektów pism w zakresie zadań działu12. Przygotowanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, w zakresie należącym do zespołu.13. Prowadzenie rejestru ubezpieczeń samochodów, budynków oraz prowadzenia rejestru protokołów pokontrolnych urządzeń laboratoryjnych, informatycznych oraz budynków. 14. Przestrzeganie ustalonych przez producenta i/lub serwisanta pojazdu terminów wykonania obsługi technicznej, przeglądów i wymiany olejów i płynów, stosując przy tym ich właściwe rodzaje zalecane przez producenta i/ lub serwisanta tego pojazdu. 15. Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej maszyn i urządzeń biurowych.16. Zaopatrywanie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne i robocze.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:- Wykształcenie średnie.- Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point- Posiadanie obywatelstwa polskiego.- Korzystanie z pełni praw publicznych.- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.- Prawo jazdy kat. BWymagania dodatkowe:- Znajomość języków obcych.- Wykształcenie wyższe z zakresu administracji, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne- Mile widziane doświadczenie minimum roczne w zamówieniach publicznych

Miejsce pracy:

Zielona Góra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 300 - 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze



Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Administrator w dziale ds. gospodarczych
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2020-11-17