Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Kobiety na rynku pracy

Jak pokazują dane statystyczne, mimo wielu programów dążących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, kobiety nadal nie są traktowane na równych warunkach z ich męskimi współpracownikami, zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Wśród wielu osób nadal krąży opinia, że zadaniem kobiet jest opieka nad gospodarstwem domowym i dbanie o wartości rodzinne. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się jednak ciągły wzrost liczby zatrudnianych kobiet, nie tylko na typowo kobiecych stanowiskach pracy, ale i w branżach, które do tej pory okupowane były głównie przez mężczyzn.

Kobiety stanowią dominującą grupę wśród lubuskich bezrobotnych. Pod koniec sierpnia 2018 roku prawie 61% bezrobotnych regionu stanowiły kobiety. Z pewnością tego typu sytuacje można tłumaczyć na wiele sposobów, a jedną z przyczyn jest wzrost świadczeń socjalnych. Wielu młodym matkom, których zarobki nie przekraczały najniższej krajowej, nie opłaca się wracać do zawodu po urlopie wychowawczym. Od 2019 roku mają obowiązywać zmiany w kodeksie pracy, zapewniające większą ochronę kobietom ciężarnym w miejscu pracy.

Kobiety zamieszkałe w ośrodkach wiejskich oraz mniejszych miastach województwa lubuskiego zatrudniane są zazwyczaj na stanowisku sprzedawcy, fryzjerki, szwaczki, krawcowej, kasjerki, opiekunki do dziecka, nauczycielki przedszkola, sprzątaczki czy pracownika obsługi biurowej. Wiele kobiet zatrudnianych jest także w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Na inne stanowiska pracy mogą liczyć w szczególności dobrze wykształcone i wysoko wykwalifikowane kobiety, które w celu osiągnięcia stabilizacji finansowej i zawodowej zdecydowały się wyemigrować do największych miast województwa (Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry) lub innych dużych miast Polski (głównie Poznania, Wrocławia, Szczecina czy Warszawy). Tam mogą one otrzymać zatrudnienie na wysokich stanowiskach związanych z różnymi branżami gospodarki: informatyczną, telekomunikacyjną, budowlaną, finansową, medyczną i wieloma innymi.

Dodaj komentarz