praca w województwie lubuskim

KOBIETY NA RYNKU PRACY

Jak pokazują dane statystyczne, mimo wielu programów dążących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, kobiety nadal nie są traktowane na równych warunkach z ich męskimi współpracownikami, zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Wśród wielu osób nadal krąży opinia, że zadaniem kobiet jest opieka nad gospodarstwem domowym i dbanie o wartości rodzinne. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się jednak ciągły wzrost liczby zatrudnianych kobiet, nie tylko na typowo kobiecych stanowiskach pracy, ale i w branżach, które do tej pory okupowane były głównie przez mężczyzn.

W województwie lubuskim ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety, z których większość (54%) to mieszkanki wsi. W strukturze administracyjnej województwa lubuskiego najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet występuje w powiecie żagańskim (56,7%), nowosolskim (55,2%) i wschowskim (55,1%). Najniższy z kolei w powiecie słubickim (48,4%), sulęcińskim (48,5%) i w Zielonej Górze (51,1%).Analizując strukturę wiekową bezrobotnych kobiet można stwierdzić, że najwięcej kobiet na koniec 2012r. zarejestrowanych było w grupie 25–34 lat (33,5%), a drugą pod względem wielkości grupą były kobiety znajdujące się w kategorii wiekowej 35–44 lat (20,2%).

Kobiety zamieszkałe w ośrodkach wiejskich oraz mniejszych miastach województwa lubuskiego zatrudniane są zazwyczaj na określonych stanowiskach, wśród których dominują stanowiska sprzedawcy, fryzjerki, szwaczki, krawcowej, kasjerki, opiekunki do dziecka, nauczycielki przedszkola, sprzątaczki czy pracownika obsługi biurowej. Wiele kobiet zatrudnianych jest także w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Na inne stanowiska pracy mogą liczyć w szczególności dobrze wykształcone i wysoko wykwalifikowane kobiety, które w celu osiągnięcia stabilizacji finansowej i zawodowej zdecydowały się wyemigrować do największych miast województwa (Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry)  lub innych dużych miast Polski (głównie Poznania, Wrocławia, Szczecina czy Warszawy). Tam mogą one otrzymać zatrudnienie na wysokich stanowiskach związanych z różnymi branżami gospodarki: informatyczną, telekomunikacyjną, budowlaną, finansową, medyczną i wieloma innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *