Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Województwo lubuskie

Województwo lubuskie stanowi jedno z najmniejszych 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Jego powierzchnia wynosi 13,988 km², a populacja liczy nieco ponad 1,02 miliona osób, co stawia je odpowiednio na 13. i 15. miejscu w kraju. Co ciekawe, na terenie województwa nie znajduje się miasto Lubusz, od którego wzięło swoją nazwę. Swym zasięgiem lubuskie obejmuje fragmenty ziemi lubuskiej, Dolnego Śląska, Nowej Marchii, Wielkopolski i Łużyc Dolnych. Region od północy graniczy z województwem zachodniopomorskim, od zachodu z Niemcami, od południa z województwem dolnośląskim i od wschodu z województwem wielkopolskim.

Stolicami województwa są dwa miasta: Zielona Góra (siedziba władz samorządu województwa) i Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody lubuskiego). Województwo lubuskie administracyjnie dzieli się na 12 powiatów, dwa miasta na prawach powiatu (Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski) i 83 gminy. Największym powiatem województwa jest powiat zielonogórski, którego powierzchnia wynosi 1,571 km², najmniejszym zaś powiat wschowski zajmujący 624 km². Na terenie województwa istnieją 43 miasta, wśród których największymi są: Gorzów Wielkopolski zamieszkały przez 122 tysiące osób, Zielona Góra, której populacja wynosi blisko 139 tysięcy osób, a także Nowa Sól (40 tysięcy mieszkańców), Żary (39 tysięcy mieszkańców) i Żagań (26,5 tysięcy mieszkańców).

Obecnie bezrobocie w lubuskim wynosi 5,8%. Tak niskiego wyniku nigdy nie odnotowano w regionie, a w czerwcu 2018 roku był to najlepszy wynik w skali kraju. Spośród lubuskich miast najniższe bezrobocie zarejestrowano w Zielonej Górze (3,2%), Gorzowie (2,5%) i powiecie słubickim (2,3%). Najgorzej sytuacja prezentuje się w powiecie międzyrzeckim (bezrobocie na poziomie 11,5%), krośnieńskim (10,1%), oraz strzelecko-drezdeneckim (10,1%). Liczba bezrobotnych wciąż spada, a szczególnie w powiecie żagańskim, nowosolskim i gorzowskim. W strukturze bezrobotnych dominują kobiety.

Regiony charakteryzujące się najmniejszym poziomem bezrobocia są najczęściej obieranymi kierunkami migracji zarobkowej mieszkańców województwa. Wśród nich niezaprzeczalny prym wiedzie Zielona Góra.

Dodaj komentarz