praca w województwie lubuskim

ZAWODY DEFICYTOWE, ZRÓWNOWAŻONE I NADWYŻKOWE

Każdy lokalny i regionalny rynek pracy charakteryzuje się szczególnym zapotrzebowaniem na określone grupy zawodowe, wynikającym z charakterystyki regionu, poziomu jego koniunktury gospodarczej, dominujących branż gospodarki i kierunku przyszłego rozwoju. Podobnie jest w przypadku województwa lubuskiego, którego nacechowana rolniczo, handlowo i usługowo gospodarka warunkuje duży udział ofert pracy związanych właśnie z tymi sektorami. Jako obszar o jednym z najmniejszych udziale przemysłu w rozwoju gospodarczych, w województwie lubuskim nie występuje duże zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów związanych z tą branżą.

Zawodem nadwyżkowym nazywamy zawód,  na który na rynku pracy występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób pozostających bez pracy w tym zawodzie. Zawód zrównoważony, jak sama nazwa wskazuje cechuje się zrównoważonym popytem i podażą na rynku pracy, z kolei zawód deficytowy to zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.

W województwie lubuskim w 2012 roku w zbiorze zawodów deficytowych zanotowano 19 grup zawodów, których nie posiadały osoby zarejestrowane w lubuskich urzędach pracy, a pracodawcy zgłosili na niezapotrzebowanie poprzez złożenie oferty pracy. Do największych grup należą:

 • urzędnicy do spraw podatków,
 • pomocnicy biblioteczni,
 • dealerzy i maklerzy aktywów finansowych,
 • przewodnicy turystyczni,
 • lektorzy języków obcych,
 • technicy sieci internetowych,
 • modele i modelki,
 • pracownicy zajmujący się sprzątaniem.

Do zawodów zrównoważonych w województwie lubuskim należą natomiast: operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, asystenci dentystyczni, czyściciele pojazdów, posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy oraz pracownicy przy pracach prostych.

Z kolei, w grupie zawodów nadwyżkowych znalazły się takie specjalności, jak:

 • księgowi,
 • spawacze,
 • kasjerzy i sprzedawcy biletów,
 • tynkarze,
 • specjaliści ds. rynku nieruchomości,
 • robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie,
 • pomoce domowe i sprzątaczki,
 • pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni,
 • elektrycy budowlani,
 • ratownicy medyczni.

Jak można wywnioskować, w obecnych czasach opłaca się kształcenie w kierunkach finansowych, lingwistycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych. Na znaczeniu straciły natomiast zawody związane z branżą budowlaną, elektryczną i utrzymaniem czystości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *