Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Archiwista


Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76453

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz czasami w magazynie przeznaczonym do przechowywania dokumentacji z wyborów

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin

 • miejsce pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej

 • częste kontakty zewnętrzne (z jednostkami będącymi pod nadzorem archiwalnym oraz przekazującymi dokumentację z wyborów)

 • budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (winda, brak barier architektonicznych, brak progów itp.)

Zakres zadań

 • obsługuje dokumentację z wyborów
 • współpracuje z podmiotami zarządzającymi i przekazującymi dokumentację z wyborów
 • opiniuje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • organizuje transport do odbioru dokumentacji wyborczej oraz uczestniczy w przejmowaniu i umieszczaniu w magazynach przeznaczonych do przechowywania dokumentacji
 • prowadzi ewidencję, udostępnia i brakuje dokumentację z wyborów
 • opiniuje normatywy kancelaryjno - archiwalne jednostek niewytwarzających materiały archiwalne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie i policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w archiwum państwowym lub jednostkach budżetowych
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Archiwista
  FIRMA:
  Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Gorzów Wielkopolski
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-03-30