Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Asystent ds. realizacji zamówień


Firma: Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę na zastępstwo

Asystent ds. realizacji zamówień
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Opis stanowiska pracy:
 • kompleksowa obsługa klienta na sklepie
 • realizacja zamówień –wystawianie dokumentów sprzedaży (w tym obsługa kasy)
 • obsługa sekretariatu i korespondencji
 • praca z komputerem
 • współpraca z innymi oddziałami oraz centralą w Poznaniu
Wymagania:
 • preferowane wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • łatwość budowania pozytywnych i stałych relacji z klientami
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • sumienność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne
 • mile widziana znajomość programu typu SAP, IFS
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenie
 • miłą i przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • dofinansowanie pakietu sportowego po trzech miesiącach

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Asystent ds. realizacji zamówień
FIRMA:
Tubes International Sp. z o.o.
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
12-09-2019