Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Główny księgowy


Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Główny księgowy
Miejsce pracy: Żary
Numer: StPr/21/0153
OBOWIĄZKI:
1. Księgowość budżetowa.2. Analizy i sprawozdawczość.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.54, ust.2 ustawy ofinansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320).Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące,niezbędne wymagania: posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie byłaskazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, spełnia jeden z poniższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższestudia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lubekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2 letnią praktykę wksięgowości;b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną okierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę wksięgowości, cieszy się nieposzlakowaną opinią, jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będąpreferowane następujące dodatkowe wymagania: ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej orazzasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organusamorządu terytorialnego, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów,rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz,planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Szkole Podstawowej nr 8w Żarach: Program Księgowo-Płacowy (Vulcan), Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa Banku, ProgramSprawozdawczości GUS, BESTIA, znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, umiejętność obsługi komputera, cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniuzadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętnośćkorzystania z przepisów prawa.

Miejsce pracy:

Żary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŻarachSzczegóły oferty:

STANOWISKO:
Główny księgowy
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
LOKALIZACJA:
lubuskie/Żary
DATA PUBLIKACJI:
2021-02-17