Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Główny księgowy


Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Główny księgowy
Miejsce pracy: Gubin
Numer: StPr/21/0830
OBOWIĄZKI:
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Prowadzenie ksiąg rachunkowych Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych.Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.Wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.Kierowanie Działem Finansowo-Księgowym oraz nadzorowanie całokształtu działalności z zakresu rachunkowości przez poszczególne Działy Ośrodka.Opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian.Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, w szczególności dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, zaciągania i realizacji zobowiązań.Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika o stopniu realizacji dochodów i wydatków.Rozliczanie środków finansowych z przekazanych dotacji.Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.Nadzór nad prawidłowością umów zawieranych przez Ośrodek pod względem finansowym.Znajomość zasad sporządzania listy płac, naliczania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego.Rozliczanie, księgowanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT-7.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości.Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i Kierownika w zakresie spraw finansowych.Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: EKONOMICZNY
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: EKONOMICZNE

Miejsce pracy:

Gubin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSzczegóły oferty:

STANOWISKO:
Główny księgowy
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gubin
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-30