Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor farmaceutyczny


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 73016

Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli,

 • stres związany z obsługą klienta,

 • zagrożenie korupcją,

 • w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy),

 • wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek (aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i punktów obrotu pozaaptecznego.

Zakres zadań

 • kontroluje warunki przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1,
 • przeprowadza lustracje lokali przewidzianych na aptekę, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobiera do badań leki recepturowe, a także zabezpiecza i pobiera do badań produkty lecznicze oraz przeprowadza postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego,
 • kontroluje reklamę działalności aptek i punktów aptecznych, właściwe oznakowania i reklamę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • zabezpiecza środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia farmaceutycznego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor farmaceutyczny
FIRMA:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-01-23