Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 68270

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie – praca w wykopach poniżej 1 metra,
- stres związany z obsługą petentów,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na badania archeologiczne;
 • prowadzenie kontroli zabytków archeologicznych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonywanie odbioru prac przy zabytkach archeologicznych;
 • opracowywanie wniosków i określenie warunków ochrony zabytków archeologicznych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opracowywanie zaświadczeń i opinii w zakresie zapytania o formę ochrony zabytków archeologicznych;
 • przygotowywanie materiałów do postepowań w sprawie wpisu zabytków archeologicznych do rejestru zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor ochrony zabytków
FIRMA:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2020-09-22