Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75025

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 metrów,

 • stres związany z obsługą petentów,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych - brak wind, podjazdów.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach lub badania archeologiczne;
 • prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonuje odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich lub prac przy zabytkach archeologicznych;
 • ustala warunki zabudowy i uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisu zabytków do rejestru zabytków nieruchomych lub archeologicznych oraz przygotowuje decyzje o wpisie do rejestru w celu objęcia zabytku ochroną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia, archeologia.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor ochrony zabytków
FIRMA:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-03-11