Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Strzelce Krajeńskie
Ogłoszenie o naborze Nr 75609

Warunki pracy

Praca na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej zwierząt. Stosowane narzędzia pracy: komputer, fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki pracy biurowej, sprzęt i środki weterynaryjne. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzor weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Monitoruje choróby zakaźne zwierząt, w tym zoonoz na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wyznaczonym zakresie.
 • Zwalcza choróby zakaźne zwierząt na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
 • Prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem obowiazków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym raporty finansowo-rzeczowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Znajomość przepisów KPA
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów komputerowych: word, excel,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor weterynaryjny
FIRMA:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
LOKALIZACJA:
lubuskie/Strzelce Krajeńskie
DATA PUBLIKACJI:
2021-04-24