Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor wojewódzki


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76039

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klienta zewnętrznego

 • Praca w stresie, często pod presją czasu

 • Praca w terenie

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach (m.in. kontakt z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. bakterie, wirusy)

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór merytoryczny, w tym dokonuje oceny opieki zdrowotnej nad dzieckiem w miejscu jego zamieszkania, środowisku szkolnym, ambulatoryjnej i stacjonarnej specjalistycznej opieki medycznej oraz ocenia dostępność świadczeń zdrowotnych, a także ich zgodności z przyjętymi procedurami postępowania profilaktycznego i leczniczego
 • Kontroluje podmioty lecznicze, dla których organem rejestrowym jest Wojewoda Lubuski, w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej opieki nad matką i dzieckiem z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym m.in. podejmuje bieżące interwencje, przygotowuje zawiadomienia do odpowiednich instytucji i organów
 • Nadzoruje opiekę profilaktyczną i leczniczą nad niemowlęciem, małym dzieckiem i dzieckiem w wieku przedszkolnym
 • Współdziała z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego w zakresie analizy jakości świadczeń zdrowotnych, umieralności niemowląt oraz stanu zdrowia dzieci starszych
 • Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz innymi jednostkami w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, w ramach kompetencji wojewody
 • Monitoruje sytuację w podmiotach leczniczych objętych nadzorem Wojewody Lubuskiego i analizuje dane dotyczące neonatologii i pediatrii, oraz przygotowuje informacje, opracowania w tym zakresie
 • Prowadzi postępowania skargowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub ochronie zdrowia
 • Kwalifikacje medyczne: pielęgniarskie lub położnicze
 • Prawo wykonywania zawodu medycznego
 • Niezbędna wiedza w zakresie: • systemu ochrony zdrowia, • ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych, • ustawy Prawo przedsiębiorców, •ustawy o wyrobach medycznych, • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, •obsługi poczty elektronicznej
 • Niezbędne cechy: odpowiedzialność, rzetelność
 • Umiejętność: współpracy w zespole, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz argumentowania
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność, samodzielność, kreatywność i asertywność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie do pracy w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor wojewódzki
FIRMA:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-03-18