Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 72793

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedządzej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Stanowisko bezpośrednio podporządkowane Szefowi Wydziału - Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Zakres zadań

 • zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy;
 • aktualizowanie kart ewidencyjnych i wtórników kart ewidencyjnych;
 • wypisywanie i wydawanie książeczek wojskowych dla żołnierzy rezerwy, które uległy zniszczeniu lub zgubieniu oraz prowadzenie ich rejestru;
 • wystawianie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej;
 • nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych;
 • rozpatrywanie zawiadomień o reklamowaniu z urzędu i na wniosek;
 • przygotowanie decyzji administracyjnych o odmowie reklamowania;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ewidencji danych osobowych lub powyżej 1,5 roku w administracji.
 • Znajomość problematyki mobilizacyjnej i ewidencji wojskowej.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub złożenie oświadczenia o poddaniu się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Komunikatywność i umiejętności organizatorskie.
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność posługiwania się komputerem oraz oprogramowaniem pakietu biurowego i baz danych.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor
FIRMA:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-01-14