Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 74810

Warunki pracy

- praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 – 15.30,


- czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,


- praca przy monitorze ekranowym do połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- praca w pomieszczeniu biurowym umiejscowionym na parterze budynku, dostępne tylko za pomocą schodów, w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- czynności serwisowe co do zasady wykonywane w budynku KWP Gorzów Wlkp. oraz doraźnie w innych jednostkach garnizonu lubuskiej Policji,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • instalacja, demontaż, diagnostyka, przeglądy okresowe i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie włącznie z dokonywaniem właściwych wpisów w książce serwisowej oraz elektronicznym systemie obsługi zgłoszeń OTRS,
 • instalacja, deinstalacja, bieżąca eksploatacja, przeglądy okresowe,zarządzanie, serwisowanie i ewidencja oprogramowania wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej instalowanych urządzeń oraz związanej z wybrakowaniem i wycofaniem z użytku urządzeń w celu archiwizowania danych dotyczących budowy systemu radiowego oraz prowadzenia właściwej gospodarki materiałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uczestniczenie w uruchamianiu doraźnych sieci radiowych na czas operacji policyjnych,
 • uczestniczenie w planowaniu rozwoju i unowocześnianiu eksploatowanych systemów łączności UKF Policji woj. lubuskiego,
 • zamawianie, pobieranie z magazynu Wydziału Łączności i Informatyki niezbędnych części do napraw sprzętu radiokomunikacyjnego i telekomunikacyjnego z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie włącznie z dokonywaniem właściwych wpisów w książce serwisowej i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej części zamiennych i środków trwałych oraz rozliczanie się ze zużytych materiałów i części z pracownikiem Zespołu Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki,
 • świadczenie usług doradztwa dla pracowników jednostek organizacyjnych Policji lubuskiej w zakresie objętym w/w zadaniami,
 • współpraca z nadrzędnymi oraz podległymi jednostkami, komórkami organizacyjnymi Policji, jednostkami budżetowymi, instytucjami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie w/w zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne, elektryczne lub elektroniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze elektroniki
 • komunikatywność
 • praca w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów radiokomunikacyjnych (w tym funkcjonujących w Policji)
 • znajomość przepisów prawnych – Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania środków łączności radiowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor
FIRMA:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-02-21