Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Słubice
Ogłoszenie o naborze Nr 78763

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym. Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy komputerze. Narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarki, kserokopiarki. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, oraz inne urządzenia biurowe. Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach na stanowiskach pracy i wnioskowanie o ich usunięcie.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola terminu ważności szkoleń wstępnych i okresowych
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia pracownika oraz poprawę warunków pracy.
 • Archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie kart ocen ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych decyzji, regulaminów i instrukcji dotyczących BHP.
 • Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń okresowych BHP dla pracowników i policjantów.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą z późn. zm.
 • Znajomość rozporządzenia MSW z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP z późn. zm.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Rzetelność.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor
FIRMA:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
LOKALIZACJA:
lubuskie/Słubice
DATA PUBLIKACJI:
2021-05-25