Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 84710

Warunki pracy


 • praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 – 15.30,

 • czas pracy - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej, - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • dekretowanie, księgowanie w rejestrze faktur zakupowych,
 • sporządzanie w cyklu miesięcznym szczegółowej analizy kosztów i wydatków paragrafów rzeczowych w poszczególnych rozdziałach,
 • sporządzanie w cyklu miesięcznym szczegółowej analizy kosztów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów finansowych z budżetu środków europejskich,
 • dostarczanie bieżących informacji o stanie zobowiązań budżetowych z kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji dzienników szkód w systemie finansowo – księgowym „SWOP FK” i uzgadnianie dokonanych potrąceń z tytułu szkód,
 • sporządzanie zestawień i załączników do bilansu dotyczące rozrachunków z tytułu szkód oraz danych o szkodach ujawnionych,
 • wystawianie faktur w module SWOP Sprzedaż oraz księgowanie w module SWOP FK,
 • analizowanie w cyklu miesięcznym salda kont w zakresie przypisanym do stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w księgowości
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość planu kont
 • rzetelność, odpowiedzialność, skrupulatność, zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedzniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Inspektor
  FIRMA:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Gorzów Wielkopolski
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-09-22