Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87049

Warunki pracy

- praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku,
- praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie,
- praca w terenie – kontrole w chłodni, na rampie wyładowczej, na otwartej przestrzeni, na wysokości,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
- praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na 9 piętrze budynku,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • kontroluje artykuły rolno-spożywcze pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta,
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy w celu potwierdzenia deklarowanej jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego,
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta,
 • wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych: wyrobie i rozlewie win, organizacji rynków rolnych, o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, rolnictwie ekologicznym, rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolno-spożywczych oraz produktach tradycyjnych, o używaniu języka polskiego, o paszach, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o miarach, o towarach paczkowanych w celu wyeliminowania z runku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości handlowej,
 • uczestniczy w przygotowaniu materiałów z przeprowadzonych kontroli do postępowania pokontrolnego i administracyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań kontrolnych,
 • obsługa programów komputerowych (znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego – urzędowego UE – poziom A1 / B1,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor
FIRMA:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-11-04