Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 88220

Warunki pracy

Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym, przeznaczony do kompleksowej obsługi interesantów; praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy;-konieczność wyjść/wyjazdów służbowych   w teren; narzędzia pracy - komputer, drukarka,telefon,fax; praca przy komputerze ;oświetlenie naturalne i sztuczne;praca samodzielna; miejsce pracy w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze.


 

Zakres zadań

 • Szkolenie wstępne i okresowe ppoż. dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • Wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu uniknięcia zagrożenia;
 • Zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • Wykonywanie czynności z zakresu chrony przeciwpożarowej w zakresie: przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażenia budynku, obiektu budowalnego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Prowadzenie całokształtu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • Znajomość przepisów :- ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej; ustawa z dnia 06.04.1990r. o Policji; ustawa o z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzenie MSWiA w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów; Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
 • przeszkolenie inspektor ppoż.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Inspektor
  FIRMA:
  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-11-25