Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 103505

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca biurowa, jednozmianowa, 8-godzinna (7:30-15:30),


-        większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


-        praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym lub na pierwszym piętrze w budynku dwukondygnacyjnym,


-        obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę (budynek pięciokondygnacyjny),


-        konieczność przemieszczania się wewnątrz budynku,


-        stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon.

Zakres zadań

 • prowadzi urządzenia ewidencyjne w sposób zapewniający prawidłowy obieg materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” dla określonych komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.;
 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła dokumeny niejawne, otrzymane i wytworzone przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP;
 • rozlicza poszczególne pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych;
 • rozlicza policjantów i pracowników Policji z posiadanych materiałów/ dokumentów niejawnych w przypadku zwolnienia ze służby/pracy, przeniesienia do innej komórki/jednostki organizacyjnej Policji lub delegowania;
 • zwraca wykonawcom do uzupełnienia dokumenty niejawne przeznaczone do zarejestrowania/wysłania w przypadku, gdy nie spełniają określonych wymagań;
 • dokonuje zmian i skreśleń na dokumentach zawierających informacje niejawne, odnotowuje informacje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz powiadamia o zmianie/zniesieniu klauzuli ich odbiorców;
 • przygotowuje dokumentację niejawną, sporządza spisy akt przekazanych do archiwum oraz protokoły oceny dokumentacji niearchwialnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia i przekazywanie ich do archiwum KWP,
 • powiela dokumenty niejawne, oznacza zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz je ewidencjonuje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z pracą biurową
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie klasyfikowania informacji oraz funkcjonowania kancelarii tajnej oraz wydanych na podstawie ustawy, rozporządzeń, dotyczących m. in. sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności;
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnych oraz działalności archiwalnej w Policji;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność interpretacji obowiązujących aktów prawnych;
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność;
 • terminowość;
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjnej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor
FIRMA:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2022-07-31