Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Instruktor tańca


Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Instruktor tańca
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/21/0426
OBOWIĄZKI:
Nauka różnych rodzajów tańca dostosowanych do możliwości uczestników.Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do aktywności uczestników, rozwoju różnorodnych form zajęć.Prowadzenie ewidencji wykonywanych zajęć.Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w placówce oraz o ład i porządek w miejscu pracy.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.Współpraca z rodziną uczestnika oraz z zespołem zatrudnionym w placówce.Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych.Odpowiednie kwalifikacje zawodowe:- wykształcenie co najmniej średnie,- ukończone kursy taneczne,- doświadczenie min. roczne- ukończony instruktorski kurs kwalifikacyjny zakończony egzaminem, dający tytuł instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej o specjalności taniec.Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.Znajomość obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późń. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;Umiejętność pracy w zespole.Bardzo dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, rzetelność, konsekwencja w działaniu, odporność na sytuacje stresowe.Dyspozycyjność.Mile widziana osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 70 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwiebodzinieSzczegóły oferty:

STANOWISKO:
Instruktor tańca
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
LOKALIZACJA:
lubuskie/Świebodzin
DATA PUBLIKACJI:
2021-06-01