Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Intendent


Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Intendent
Miejsce pracy: Lubrza
Numer: StPr/21/0852
OBOWIĄZKI:
- Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych,- Prowadzenie gospodarki materiałowej, finansowej i magazynowej stołówki i kuchni szkolnej,- Prowadzenie ewidencji wydanych posiłków, przyjmowanie zgłoszeń do korzystania ze stołówki szkolnej oraz wpłat z tego tytułu, wydawanie ich potwierdzeń,- Sporządzanie listy uczniów, którym obiady są refundowane- współpraca z GOPS,- Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do wiadomości żywionych,- Intendent ponosi odpowiedzialność materialną za oddane jego pieczy i użytkowane mienie, będące własnością placówki,- Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków,- Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych,- Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych, wykorzystywanie programów Microsoft Word, Excel oraz programów specjalistycznych (Vulcan)- Prowadzenie i nadzorowanie wywozu obiadów w formie cateringu do wyznaczonej szkoły,- Odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji,- Czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej,- Nadzorowanie rządowego programu dla szkół,- Prowadzenie ewidencji HACCP,- Jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,- Intendent ponosi odpowiedzialność za: rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej szkoły, za kaloryczność posiłków żywienia zbiorowego oraz utrzymania norm żywienia,- Zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniej dyscypliny, poziomu i atmosfery w pracy oraz grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów,- Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z potrzeb placówki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Miejsce pracy:

Lubrza


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwiebodzinieSzczegóły oferty:

STANOWISKO:
Intendent
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
LOKALIZACJA:
lubuskie/Lubrza
DATA PUBLIKACJI:
2021-11-23