Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Konsultant Medyczny / Medical Advisor


Bioptron AG, wiodący szwajcarski producent medycznie certyfikowanych urządzeń do terapii światłem z jednostką produkcyjną w Zepter International Polska, rozszerza swoje portfolio produktów medycznych, które będą produkowane w polskiej lokalizacji i dlatego poszukujemy doświadczonego doradcy medycznego o następującym zakresie obowiązków

Konsultant Medyczny / Medical Advisor

 

Obowiązki w ramach działu medycznego:
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii i planów taktycznych dla produktów medycznych z portfolio Bioptron.

 • Koordynowanie działań MDR na poziomie międzynarodowym, współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji urzędowej oraz wspomaganie procesów certyfikacji medycznej wyrobów.

 • Wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru rynku.

 • Reprezentowanie działu medycznego w oficjalnych audytach i procesach certyfikacji wyrobów, wdrażaniu dokumentów medycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym

 • Rozwijanie materiałów medycznych i komunikacja wewnątrz organizacji.

 • Tworzenie przekonujących koncepcji komunikacji we współpracy z zespołem marketingowym, polegające na udzielaniu porad medycznych i współtworzeniu treści materiałów promocyjnych.

 • Monitorowanie globalnego ryneku produktów medycznych i badań związanych z produktami z naszej oferty.

 • Odpowiadanie na pytania medyczne dotyczące produktów, pracownikom służby zdrowia, klientom prywatnym i pacjentom, prowadząc rozmowy z liderami grup pacjentów i KOL.

 • Przeprowadzanie szkoleń produktowych dla Przedstawicieli i klientów.

 • Przeprowadzanie szkoleń dla Przedstawicieli w zakresie aspektów medycznych

 • Organizowanie i wspieranie organizacji konferencji i kongresów medycznych.

 • Analizowanie treści danych naukowych, tworząc recenzje odpowiednich publikacji.

Wymagania:
 • Doktor/lekarz/fizjoterapeuta doświadczony w pracy z urządzeniami medycznymi. Podstawowe znaczenie ma zaplecze naukowe i wiedza, interpretacja i zarządzanie danymi naukowymi.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, wewnątrz działów i na zewnątrz ze współpracownikami.
 • Umiejętność prezentowania i wyjaśniania złożonych informacji medycznych różnym grupom docelowym.
 • Wysoki stopień samodzielnej i zorganizowanej pracy.
 • Zaangażowanie i elastyczność – umiejętność aktywnej pracy w zespole.
 • Możliwość równoległego zarządzania różnymi projektami.
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).
 • Niezbędne doświadczenie w sprzedaży produktów medycznych.
Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i globalnym.
 • Rozwój na poziomie międzynarodowym.
 • Elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb.

 

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Konsultant Medyczny / Medical Advisor
FIRMA:
Zepter International
LOKALIZACJA:
lubuskie/
DATA PUBLIKACJI:
2021-07-28