Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 76403

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,


2. Zagrożenie korupcją,


3. Praca przy komputerze,


4. Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Orzekaniem w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatków dochodowych, podatków majątkowych, podatków sektorowych, podatku tonażowego i wpłat z zysku w celu prawidłowego stosowania przepisów.
 • Przygotowywaniem projektów odpowiedzi na skargi oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywaniem wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, braniem udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie właściwości komórki, w celu wykazania, że działania organu były zgodne z prawem.
 • Orzekaniem w sprawach przenoszenia odpowiedzialności podatkowej płatnika w celu prawidłowego stosowania przepisów.
 • Rozpatrywaniem ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatrywaniem sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych
 • Prowadzeniem szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów skarbowych oraz opracowywaniem modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Kontroler skarbowy
FIRMA:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-03-29