Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Młodszy informatyk


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Żagań
Ogłoszenie o naborze Nr 69855

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu.

Zakres zadań

 • Zapewnienie właściwego stanu technicznego i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego, systemów łączności, sieci teleinformatycznej oraz oprogramowania
 • wykonywanie zadań administratora Lokalnego Systemu teleinformatycznego MILNET-Z oraz administratora funkcjonujacego w ramach MILNET-Z Systemu Informatycznego ARCUS i Systemu Informatycznego Spirala-ZINT w celu zapewnienia bezpiecznej aksploatacji przez uzytkowników na stanowiskach pracy WKU
 • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych i instruktaży stanowiskowych z zakresu systemów teleinformatycznych i oprogramowania w celu zapewnienia ich właściwej eksploatacji przez użytkowników na stanowiskach pracy
 • Uczestnictwo w wykonywaniu sprawozdań i analiz dotyczących stanu informatyzacji i łączności w celu zapewnienia danych do celów statystycznych, planistycznych i decyzyjnych
 • Uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej gospodarki sprzętem i oprogramowania oraz bezpieczeństwa eksploatacji bezpieczeństwa w celu zapewnienia racjonalności gospodarowania i skutecznego zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Uczestnictwo w opracowaniu zapotrzebowań na technikę teleinformatyczną i komputerową oraz sprzęt łączności w celu zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy i rotacji sprzętu zgodnie z normatywem należności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych celem uzyskania dostepu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Młodszy informatyk
  FIRMA:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Żagań
  DATA PUBLIKACJI:
  2020-10-12