Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Młodszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Sulęcin
Ogłoszenie o naborze Nr 70561

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych. Bariery architektoniczne: budynek posiada wjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Brak windy na piętro budynku.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy nadpłat i zaległości na kartach kontowych podatników, uzgadnia prawidłowości wpłat i zaliczek przez płatników, księguje wpłat i dokonuje niezbędnych przeksięgowań.
 • Dokonuje zwrotów nadpłat lub przeksięgowań na poczet zaległości podatkowych, bieżących należności lub zajęć wierzytelności .
 • Przygotowuje projekty pism, w tym postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu na poczet zaległości lub bieżących zobowiązań oraz informacji i analiz z zakresu prowadzonych spraw.
 • Księguje dokumenty wymiarowe niepodlegających automatycznemu księgowaniu.
 • Kontroluje prawidłowości potraceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów.
 • Sporządza organom egzekucyjnym informacje o zmniejszeniu zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym.
 • Sporządza informacje, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • Biegła obsługa komputera.
 • Znajomość przepisów z zakresu Rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
 • Odporność na stres, szybkie tempo pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Młodszy księgowy
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Sulęcin
  DATA PUBLIKACJI:
  2020-10-30