Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Psycholog


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 84753

Warunki pracy


 • praca biurowa, jednozmianowa, zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzonym przez pracodawcę,

 • obsługa klientów zewnętrznych,

 • wyjazdy służbowe,

 • dyżury telefoniczne, obsługa zdarzeń kryzysowych z udziałem policjanta lub pracownika Policji, również w dni wolne i święta,

 • praca przed monitorem ekranowym,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.

Zakres zadań

 • udziela pierwszej pomocy emocjonalnej po wystąpieniu sytuacji kryzysowej;
 • udzela pomocy psychologicznej w formie porad psychologicznych, interwencji kryzysowej, czy psychoterapii;
 • prowadzi psychoedukację w formie wykładów, warsztatów lub publikacji artykułów;
 • przeprowadza diagnozę predyspozycji psychologicznych kandydatów do służby w Policji w ramach doboru zewnętrznego;
 • prowadzi profilaktykę w celu ochrony zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń charakterystycznych dla środowiska policyjnego;
 • przeprowadza diagnozę psychologiczną predyspozycji zawodowych funkcjonariuszy Policji w ramach doboru wewnętrznego do pełnienia służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa w obszarze pomocy psychologicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • umiejętność samodzielnej pracy;
 • zdolność do pracy w warunkach stresu;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • kreatywność;
 • obsługa komputera (Pakiet MS Office);
 • prawo jazdy kat. B.
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie psychoterapii, interwencji kryzysowej, diagnozy psychologicznej, prowadzenia szkoleń (trener);
 • doświadczenie w prowadzeniu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz prowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i treningów.
 • specjalizacja w czasie studiów z zakresu psychologii klinicznej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Psycholog
FIRMA:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-22