Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Referent


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 69546

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów. Możliwość krajowych wyjazdów służbowych. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, wydawanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentów otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne WSzW systemem papierowym i elektronicznym
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń z nadanych przesyłek
 • pełnienie funkcji operatora Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP oraz internetowego konta pocztowego
 • systematyczne uzupełnianie teczek przedmiotowych o napływające pisma zgodnie z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt" oraz przygotowywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontaktowanie się z przedstawicielami operatora pocztowego w zakresie nadawania i odbioru przesyłek
 • wykonywanie prac związanych z właściwym funkcjonowaniem Zakładowego Składu Akt poprzez gromadzenie, kompletowanie i właściwe składowanie oraz udostępnianie dokumentów wykonawcom
 • przesyłanie, odbieranie i ewidencjonowanie korespondencji faksowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi urządzeń wspomagających prace biurowe
 • czytelny charakter pisma
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE""
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie specjalistyczne personelu kancelarii tajnych
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność kancelarii tajnych, działalność archiwalną oraz system pracy biurowej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Referent
FIRMA:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2020-10-02