Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Referent


Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76475

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca w przeważającej części zespołowa, w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu np. w placówkach handlowych, stacjach benzynowych, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Częste jednodniowe wyjazdy służbowe. Współdziałanie z pracownikami firm zewnętrznych. Prowadzenie samochodu służbowego. Transport, podstawowa obsługa techniczna i odczyt wskazań z przyrządów i wyposażenia pomiarowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, przyrządów pomiarowych w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Czynności służbowe są realizowane w większości na terenie województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze oraz I piętrze. Brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • kontroluje przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta,
 • prowadzi sprawy administracyjno-biurowe Wydziału, sprawy dotyczące gospodarki materiałowej i magazynowej oraz dokumentacji księgowej,
 • przygotowuje umowy na wykonanie usług metrologicznych,
 • sporządza sprawozdania z działalności Wydziału oraz zestawienia i analizy na potrzeby Referatu Finansowo-Księgowego i Wydziału Nadzoru i Koordynacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Referent
FIRMA:
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-03-31