Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 87834

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług w celu zweryfikowania poprawności danych wykazanych w dokumentach i plikach JPK składanych przez podatników
 • Prowadzi czynności sprawdzające oraz analityczne w zakresie deklarowanych przez podatników kwot podatku podlegających wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika oraz kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w celu zweryfikowania prawidłowości i terminowości deklarowanych kwot oraz oszacowania poziomu ryzyka zwrotu przysługującego podatnikom
 • Analizuje poprawność wprowadzenia do systemów informatycznych deklaracji i informacji w oparciu o dane zawarte w raportach z systemu lub spoza systemu w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach podatników
 • Przygotowuje pisma i korespondencję z podatnikami, instytucjami i innymi organami podatkowymi w celu realizacji nałożonych zadań
 • Analizuje przypadki naruszenia przez podatników przepisów prawa podatkowego, sporządza wnioski o odstąpienie od ukarania, sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych, w celu pociągnięcia podatników do odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego lub odstąpienia od ukarania
 • Przygotowuje wnioski do innych komórek organizacyjnych w celu dostarczenia danych do wszczęcia postępowania podatkowego lub przeprowadzenia kontroli podatkowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Referent
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-11-18