Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Samodzielny referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 85811

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych
 • Analizuje dane bedące w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podjęcia wobec nich czynności sprawdzających i kontrolnych
 • Wspiera podatników i inne podmioty w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych poprzez udzielanie informacji w celu zapewnienia dostępu do informacji o przepisach prawa podatkowego
 • Przetwarza dane przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu ich zaewidencjonowania w systemach informatycznych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu odwzorowania danych w nich zawartych
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia niezastrzeżone do właściwości innych komórek organizacyjnych urzędu w celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaganego przepisami prawa lub ze względu na interes prawny żądającego
 • Przygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacji
 • Przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań w celu dostarczenia danych innym organom i stanowiskom pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Dokładność i systematyczność
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Samodzielny referent
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Międzyrzecz
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-10-12