Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (k/m)


AUDIT Doradztwo Personalne poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (k/m)
Miejsce pracy: Zielona Góra - okolice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przeprowadzanie analizy stanu BHP, ocen zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi oraz sporządzanie odpowiednich raportów
 • realizacja zadań służby BHP i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi
 • współpraca z kierownictwem w zakresie ciągłej poprawy warunków pracy, podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych procedur, instrukcji z zakresu ochrony środowiska, bhp i ppoż. zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami
 • doradztwo z zakresu BHP, prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP i ochrony środowiska
 • bieżące kontrole stanowisk pracy w zakresie przestrzegania zasad BHP
 • realizacja obowiązków służby BHP i ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa, monitorowanie przepisów prawnych oraz wdrażanie niezbędnych zmian
 • odpowiedzialność za realizację wszystkich aspektów środowiskowych firmy
 • planowanie i uczestnictwo w pomiarach środowiska pracy, prowadzenie rejestru pomiarów;
 • czynny udział w odbiorach technicznych maszyn i innych urządzeń, a także nowo wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników;
 • nadzór nad zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
 • reprezentowanie spółki i współpraca z publicznymi organami kontroli (PIP, PIS, UDT);

 

WYMAGANIA:

 • mini­mum 3-letnie doświad­cze­nie na podob­nym sta­no­wi­sku w fir­mie produkcyjnej
 • wykształ­ce­nie wyż­sze z zakresu BHP
 • prak­tyczna zna­jo­mość prze­pi­sów z zakresu BHP
 • zna­jo­mość obsługi pakietu MS Office
 • samo­dziel­ność i wyka­zy­wa­nie ini­cja­tywy w działaniu
 • zde­cy­do­wa­nie w działaniu
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (k/m)
FIRMA:
AUDIT Doradztwo Personalne
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra - okolice
DATA PUBLIKACJI:
2020-10-23