Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wschowa
Ogłoszenie o naborze Nr 73848

Warunki pracy

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (brak windy),


- podstawowe wyposażenie stanowiska: telefon, monitor ekranowy, komputer,


- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Komendy,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Policji oraz prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie i wydawanie dokumentó służbowych pracowników Policji,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Powiatowego Policji w sprawach osobowych pracowników Policji,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń dotyczących przeprowadzaonych przez KPP Wschowa szkoleń, kursów i innych form doskonalenia lokalnego dla pracowników Policji,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie problematyki kadrowej, medycyny pracy,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej medycyny pracy, m.in. kierowanie policjantów i pracowników Policji na badania profilaktyczne, okresowe, komisyjne i inne, sporządzanie sprawozdawczości, kierowanie na szczepienia,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej staży z urzędów pracy i praktyk zawodowych,
 • prowadzenie zbiorów aktów normatywnych wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie: komunikatów,
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,
 • obsługa systemu SESPOL, SWOP, SWERZ i poczty elektronicznej,
 • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Składnicy Akt KPP Wschowa oraz do Archiwum Zakładowego w KWP Gorzów Wlkp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej z późniejszymi zmianami,
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami,
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z późniejszymi zmianami,
 • Asertywność i umiejętność argumentowania
 • Umiejętność stosowania przepisów i ich interpretowania
 • Rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Umiejętność analizowania
 • Umiejętność planowania własnej pracy
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętnoć obsługi komputera (znajomość pakietu Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista
FIRMA:
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
LOKALIZACJA:
lubuskie/Wschowa
DATA PUBLIKACJI:
2021-01-31