Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76381

Warunki pracy

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- praca biurowa jednozmianowa, 8-godzinna w godz. 7.30 – 15.30,


- praca przy monitorze ekranowym,


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.

Zakres zadań

 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów do służby i ich ocena pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;
 • kierowanie kandydatów na testy wiedzy ogólnej, testy sprawności fizycznej i testy psychologiczne oraz organizowanie i przeprowadzanie Wywiadu Zorganizowanego;
 • promowanie zawodu policjanta poprzez uczestnictwo w targach pracy, propagowanie zawodu w szkołach, mediach. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizowanie „dni otwartych” w komendach na terenie garnizonu lubuskiego;
 • sporządzanie wniosków do wojskowego komendanta uzupełnień;
 • przygotowywanie listy rankingowej kandydatów;
 • przekazywanie skompletowanych dokumentów podczas procesu doboru do właściwej jednostki Policji z terenu woj. lubuskiego;
 • rozpowszechnianie informacji wśród funkcjonariuszy Policji o poszukiwaniu kandydatów do służby w Europejskim Biurze Policji EUROPOL w Hadze oraz kandydatów na misje pokojowe.
 • wprowadzanie danych osobowych kandydatów do służby do systemu informatycznego CRDK oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach postepowania kwalifikacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Policji,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Specjalista
  FIRMA:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Gorzów Wielkopolski
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-03-28