Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 79062

Warunki pracy

- praca biurowa, - praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów w branży sanitarnej, - praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, - konieczność przemieszczania się po obiekcie, - obiekt wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz windę, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesu inwestycji prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w zakresie sanitarnym,
 • przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów w zakresie sanitarnym,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz realizacja inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • udział w pracach komisji na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót oraz udział w sporządzaniu programów funkcjonalno - użytkowych w zakresie sanitarnym,
 • współpraca z jednostkami projektowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie w branży sanitarnej
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • umiejętności kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w ograniczonym zakresie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista
FIRMA:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-05-30