Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 89782

Warunki pracy

 

  • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 

  • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 

  • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 

  • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 

  • Nietypowe godziny pracy

 

  • Zagrożenie korupcją

 

  • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli w sprawach dotyczących zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej oraz monitoring widma radiowego i zajętości pasm radiowych
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów
 • Bierze udział we współpracy z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędami celnymi
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów ustaw: o kompatybilności elektromagencztynej oraz Kodeks postępowaia administracyjnego
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych
 • Znajomość zasad używania urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista
FIRMA:
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2022-01-02