Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 102720

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,

 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • przemieszczanie się wewnątrz budynku.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka itp.,

 • oświetlenie naturalne wspomagane sztucznym.


 

Zakres zadań

 • administruje, aktualizuje i udoskonala funkcjonalność serwisu internetowego i intranetowego lubuskiej Policji,
 • tworzy kopie bezpieczeństwa serwisu internetowego KWP oraz portalu intranetowego KWP,
 • zamieszcza na stronie podmiotowej BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej, wynikach przeprowadzonych naborów, ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla policjantów oraz wynikach naborów do Policji, dokumentacji postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego oraz pozostałych treści wynikających z aktualnych potrzeb,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w zakresie prowadzenia ich podstron oraz działów w serwisie internetowym i na portalu intranetowym,
 • współuczestniczy w administrowaniu i nadzorowaniu stron internetowych jednostek garnizonu lubuskiej Policji,
 • tworzy i wykonuje cyfrową obróbkę materiałów multimedialnych i graficznych (zdjęć, filmów, nagrań audio),
 • przygotowuje projekty materiałów promocyjnych na potrzeby KWP w Gorzowie Wlkp. (plakaty, banery, dyplomy, materiały okolicznościowe, itp.) w tym uczestniczy w realizacji projektów realizowanych przez KWP w Gorzowie Wlkp., współfinansowanych przez Fundusze Pomocowe,
 • zapewnia obsługę techniczną (wykorzystanie sprzętu informatycznego, łącznościowego, multimedialnego) oraz dokonuje rejestracji cyfrowej odpraw, narad, spotkań Kierownictwa lubuskiej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • podstawowa wiedza z zakresu administrowania serwerami,
 • znajomość języka PHP,
 • znajomość technologii webowych (HTML, CSS, Java, Script),
 • znajomość relacyjnych baz danych (MySQL i inne),
 • umiejętność pracy na systemach zarządzania treścią CMS,
 • znajomość tworzenia stron www,
 • znajomość oprogramowania do tworzenia grafiki, audio - video,
 • kreatywność, komunikatywność, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programów: GIMP, InkSpace, Corel, Draw, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Jahshaka, Audacity, Super2010.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista
FIRMA:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2022-07-17