Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy informatyk


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 71110

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów. Miejsce pracy usytuowane na I piętrze budynku. Możliwość krajowych wyjazdów służbowych. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi kontrolę stanu technicznego administrowanych systemów teleinformatycznych
 • zapewnia bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, usuwa awarie sprzętu i oprogramowania niewymagające korzystania z usług firm specjalistycznych
 • prowadzi szkolenia z problematyki informatycznej z żołnierzami i pracownikami wojska WSzW i podległych WKU
 • nadzoruje obsługę i eksploatację sprzętu informatycznego WSzW
 • nadzoruje funkcjonowanie lokalnych sieci komputerowych
 • aktualizuje wersje oprogramowania na stanowiskach roboczych komputerów funkcjonujących w administrowanych systemach informatycznych
 • instaluje i konfiguruje sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, antywirusowe i specjalistyczne
 • wykonuje niezbędną dokumentację na rozbudowę i modernizację systemów informatycznych dla potrzeb WSzW

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyka, telekomunikacja, elektronika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zabezpieczenia informatycznego - administrowanie sieciami i bazami danych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • wiedza z zakresu elektroniki i elektrotechniki
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE""
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania sieciami teleinformatycznymi
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft na poziomie administratora
 • znajomość architektury sieci teleinformatycznych (LAN, WAN)
 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi
 • umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania niejawnych systemów informatycznych
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy informatyk
FIRMA:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2020-11-13