Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy informatyk


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 74708

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,


- sporadyczne wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, laptop, materiały pracy biurowej,


- bariery architektoniczne: brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie sprzętu informatyki, zapewnienie właściwej eksploatacji, rotacji, remontów i napraw bieżących sprzętu teleinformatycznego,
 • administrowanie stroną internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień i jej aktualizacja,
 • administrowanie systemami teleinformatycznymi i informatycznymi funkcjonującymi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
 • zapewnienie prawidłowości funkcjonowania Komputerowo-Teleinformatycznego Systemu Alarmowania,
 • planowanie potrzeb sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych oraz współpraca z oddziałem gospodarczym w zakresie zaopatrywania WKU w sprzęt informatyczny, a także materiały eksploatacyjne,
 • wykonywanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • prowadzenie systematycznych kontroli eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz okresowych kontroli legalności użytkowanych programów komputerowych,
 • systematyczna aktualizacja programów antywirusowych w administrowanych systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows na poziomie administratora
 • umiejętność zarządzania sieciami teleinformatycznymi i siecią LAN
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu administrowania sieciami teleinformatycznymi
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy informatyk
FIRMA:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-02-18