Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Żagań
Ogłoszenie o naborze Nr 90564

Warunki pracy

Praca przed komputerem oraz w terenie- na obszarze powiatu żagańskiego. Możliwe oddelegowanie pracownika do innych jednostek, w ramach wsparcia przy zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych. Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyzury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchu choroby zakaźnej zwierząt. Krajowe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • wykonuje czynności związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowuje plany badań rozpoznawczych zwierząt w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontroluje prowadzenie badań zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne
 • przygotowuje decyzje administracyjne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt
 • opracowuje dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi postępowanie w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • prowadzi sprawozdawczość zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz kontroluje spełnienie wymagań weterynaryjnych przez w/w podmioty
 • sporządza aktualizuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje czynności w zakresie obsługi gospodarstw w przypadku zagrożenia wystąpienia i wystąpienia ASF i HPAI
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne
 • prowadzi sprawy związane z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej- dotyczy mężczyzn
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Starszy inspektor weterynaryjny
  FIRMA:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Żagań
  DATA PUBLIKACJI:
  2022-01-09