Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 83093

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje niezbędne czynności administracyjno-techniczne w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;
 • opracowuje niezbędne informacje o charakterze wspierającym w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;
 • bierze udział w czynnościach sprawdzających projekty umów oraz innych wystąpień pod względem formalno-prawnym w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;
 • uczestniczy w przygotowaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, pełnomocnictw w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;
 • sporządza rejestry czynności wykonywanych przez radców prawnych, monitoruje terminy rozpraw sądowych z udziałem GDDKiA, terminy sporządzania opinii prawnych, kontroluje obieg dokumentów Stanowiska do spraw obsługi prawnej w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;
 • sporządza miesięczne zestawienie zmian przepisów prawnych w zakresie działalności GDDKiA w zakresie zadań realizowanych z programów rządowych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy inspektor
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-08-19